Archimed eDMS

софтуерно решение за управление на бизнес процеси,
електронни документи и услуги, предоставяни по електронен път
Вижте повече...

Държавна администрация

крачка напред в изпълнение на стратегията за електронно управление
Вижте повече...

Общинска администрация

управление целия процес на електронно обслужване на гражданите
и всички специфични за общините административни процеси
Вижте повече...

Банки и финансови институции

управление на критичните бизнес процеси при обслужване на клиентите
и свързаната с това информация
Вижте повече...

Индустрия, ютилитис и услуги

работна рамка за управление на вътрешно фирмения документооборот
и работните потоци във всички отдели на фирмата, включително в нейните
териториално отдалечени поделения и клонове
Вижте повече...

Здравен сектор

цялостно решение за управление на документи, пациентски досиета,
тръжни процедури и договори и изграждане на екипни взаимодействия

Вижте повече...

Archimed eProcess Web 2023

0

Нови функционалности и подобрения

Archimed eProcess Desktop 2023

0

Нови функционалности и подобрения

Archimed eProcess Web 2021

0

Нови функционалности и подобрения

Archimed eProcess Desktop 2021

0

Нови функционалности и подобрения

Image
Какво е Archimed eDMS?
Защо Archimed eDMS?

Archimed eDMS срещу абонамент

С десетки хиляди лицензирани потребители в България и зад граница, Archimed eDMS е първият разпознаваем български софтуерен бранд, неоспорим лидер в софтуера за управление на бизнес процеси, документи и административни услуги, предоставяни по електронен път. Сега идеален момент да стартирате управлението на бизнес процесите и документите във вашата организация с кампания Archimed Zero.

Archimed на цена от 0.00 лева!

Безплатната версия на продукта предлага пълната функционалност на Archimed eDMS и се доставя при Вас с договор за обновяване и първокласна техническа поддръжка на потребителите от две нива за период от 3 години след доставката.

 1. Спрямо кампания Archimed Zero, потребителят получава безсрочен безплатен лиценз за ползване на системата, съгласно условията на договор с ДАВИД Холдинг АД за обновяване и техническа поддръжка на потребителите

 2. Безплатните лицензии са два типа:

  • За потребители с фиксирани работни места (фиксиран лиценз)

  • За потребители в Интернет (плаващ web лиценз)

 3. Лицензът се генерира за минимум 5 WEB потребители или за 10 фиксирани работни места в локалната мрежа

 4. Като задължително условие за безплатно безсрочно лицензиране е потребителят приема да обновява избраните модули на Archimed eDMS за срок от 36 (тридесет и шест) месеца след датата на издаване на безсрочния безплатен лиценз за ползване на продукта

 5. Месечната такса за обновяване зависи от конкретната конфигурация от модули и лицензи

 6. Лицензът не може да бъде прехвърлян към други организации или лица

 7. Всички потребители, ползващи Archimed eDMS ще получават в периода от 36 (тридесет и шест) месеца безплатно следните професионални услуги:

  • Всички междинно и основно подобрени версии на Archimed eDMS

  • Безплатно отстраняване на докладвани и възпроизведени грешки

  • Безплатна документация за потребителя и системния администратор.

 8. По желание на потребителя, ДАВИД Холдинг АД предоставя платени услуги на преференциална цена за инсталиране и конфигуриране на софтуера, обучение на потребителите, конвертиране на данни и документи, описание на процесни маршрути и други, свързани с безупречната работа на Archimed еDMS при потребителя.

*Месечната такса се изчислява, конкретно за всеки клиент, в зависимост от броя на работните места, конфигурацията и типа на избраните модули.

Последни новини

Всички новини

Контакти

Единен телефон за контакт
02-490-1600
e-mail: info at david.bg