Интегрирано IIoT решение

Наблюдение на състоянието и управление на екипите за техническа поддръжка на електро-механични съоръжения

Archimed IIoT

В комплексната среда „човек-машина“ ролята на човека изисква все по-висока информираност относно спецификата на машинните операции, за превантивна намеса с цел отстраняване на предстоящи повреди и гарантиране на гладка безаварийна работа на оборудването във фирмата.

Нашето предложение – Archimed IoT ви предлага решение за всеки бизнес, за всеки процес, за всеки контролер в производството, за изпълнение на всяка задача по мониторинг и ремонт и за всяка роля в техническата поддръжка на операционните съоръжения.

Основни функционални възможности на Archimed IoT

Archimed IoT предлага:

 • Доказаните софтуерни инструменти на Archimed eDMS за управление на бизнес процеси и документи, работещи вече над 30 години в над 200 организации в страната;
 • dataFRUIT - хардуер и софтуер за наблюдение и натрупване на сигнали от наблюдавани машини и контролери за откриване на пред-аварийни състояния;
 • Автоматични работни потоци (workflows), управляващи действията на всяка роля в задачите за техническа поддръжка на всеки наблюдавана машина и контролер;
 • База данни с история на наблюдаваните контролери, процеси и действията, извършвани за отстраняване на неизправности в наблюдаваните устройства;
 • История на оперативни състояния, повреди и ремонтни намеси от началото на експолатация, през гаранционния период и след това.

Archimed IoT наблюдава:

Обекти и съоръжения в енергетиката:

 • Водно-електрически централи
 • Топло-електрически централи
 • Соларни паркове
 • Ветрогенераторни паркове
 • Централи за биомаса
 • Съоръжения в подстанции

Производствени съоръжение:

 • Поточни линии
 • Пресово оборудване
 • Машини в хранително-вкусова промишленост

Archimed IoT се използва от:

 • Производители на индустриално електро-механично оборудване
 • Интегратори на електро-механично оборудване
 • Оператори на електро-механично оборудване

Работен поток в Archimed IoT

Как помага Archimed IoT?

 • Позволява отдалечено наблюдение в реално време
 • Натрупва исторически данни за здравето на машините
 • Дава информация за сезонност в наблюдаваните сигнали
 • Следи за спазването на режимите в гаранционния период
 • Проследява спазването на изискванията за експлоатация
 • Предупреждава за поредпоставки, водещи до повреда
 • Автоматизира процеса на нотификация при проблеми
 • Организира процеса на превенция на съоръженията
 • Надстройва SCADA или работи самостоятелно

Archimed IoT работи с MS Windows и следните индустриални контролери и протоколи:

 • Работи в Microsoft SQL бази данни
 • Съхранява исторически данни за сигналите в публичен или частен облак
 • Работи с контролери на SIEMENS, Schneider, Berghoff, ABB, други
 • Поддържа протоколи SIEMENS S7, OPC/UA. Modbus, Profibus, MQTT, други

По желания на потребителя, Archimed IoT предлага в допълнение:

 • Автоматизирани работни потоци (workflows) за всички типични за фирмата процеси – вкл. снабдяване, логистика, техническа подготовка, производство и други;
 • Специализирани инструменти за обработка и управление на техническа документация, вкл. OCR, Raster to Vector, преглед на технически и CAD документи, и други.
 • Електронен архив от чертежи и техническа документация
 • Интеграция с налични при потребителя ERP/MES системи

Archimed IoT се доставя при крайния потребител като абонаментна услуга за ползване в срок от 12, 24 или 36 месеца, с опция за нов последващ период.

Image
 • Производствени линии
 • Машини в енергетиката, дискретното и процесно производство
 • Транспортни средства, транспортни коридори и обекти на логистика
 • Всички други електро-механични системи и съоръжения, управлявани от интелигентни промишлени контролери

Въпроси и отговори

Archimed IoT се доставя при крайния потребител като абонаментна слуга за ползване в срок от 12, 24 или 36 месеца.

Контакти

Единен телефон за контакт
02-490-1600
e-mail: info at david.bg