Допълващи решения

Image

Модулът предоставя средствата, с които да интегрирате Archimed eDMS с други използвани от организацията софтуерни решения, като автоматично да се извлича и/или създава информация от една система в друга.

Така изграждате единна работна среда за обмен на данни, документи и информация.

Контакти

Единен телефон за контакт
02-490-1600
e-mail: info at david.bg