Софтуерно решение за управление на бизнес процеси, електронни документи и услуги, предоставяни по електронен път

Archimed eDMS

Archimed eDMS е първият разпознаваем български софтуерен бранд, адаптивна софтуерна платформа за изграждане на гъвкави решения за управление на бизнес процеси, документи, електронни архиви, административни услуги, предоставяни по електронен път и др.

Софтуерната система се разделя на няколко основни модула и допълващи решения

Archimed eDMS - Success through collaboration
Image
Модул за изграждане и управление на електронни архиви от документи и чертежи
Image
Mодул за електронно управление на бизнес процеси и документи
Image
Модулни решения за управление на общински и областни администрации
Софтуерна система за управление на техническото обслужване и ремонтната дейност
Управление на документацията по провеждане и изпълнение на ОП
Система за електронен обмен на съобщения
Система за сигурно електронно връчване
Управление на документи по изискването на ЗОП за прозрачност и публичност
Модулни решения, предоставящи допълнителни функционални възможности и оптимизации

Контакти

Единен телефон за контакт
02-490-1600
e-mail: info at david.bg