Archimed eProcess

Системни изисквания

Бележки:
 • Ако СУБД, приложен и/или уеб сървър са инсталирани на една и съща машина, препоръчителните изисквания следва да се смятат като минимални изисквания.
 • Ако СУБД, приложен и/или уеб сървър са инсталирани на виртуална машина, нейните настройки трябва да бъдат направени така, че да отговарят на CPU изискванията.
Image

Приложен сървър

 • Процесор: 2.0 GHz (2.4 GHz препоръчително), 2 ядра, 64-битов процесор
 • Оперативна памет: 8 GB (16 GB препоръчително)
 • Операционна система:
  • Windows Server 2016+ (препоръчително);
  • Windows Server 2012 R2 (64-битов);
  • Windows 11 (64-bit) Version 22000+, единствено за демонстрационни цели;
  • Windows 10 (64-bit) Version 1607+, единствено за демонстрационни цели.
 • Свободно дисково пространство: 5 GB (10 GB препоръчително)
  • Използването на бързи дискове е силно препоръчително.
 • .NET 6.0 Runtime
 • Мейл сървър:
  • Microsoft Exchange 2010 SP2 или по-нов;
  • SMTP сървър с:
   • Протоколи за сигурност на връзката: PLAIN, TLS v1.2+ (TLS или STARTTLS)
   • Методи за автентикация: None, PLAIN, NTLM, SPA


СУБД

 • Процесор: 2.0 GHz (2.4 GHz препоръчително), 2 ядра, 64-битов процесор
 • Оперативна памет: 16 GB (32 GB препоръчително)
 • Операционна система:
  • Windows Server 2016+ (препоръчително);
  • Windows Server 2012 R2 (64-битов);
  • Windows 11 (64-bit) Version 22000+, единствено за демонстрационни цели;
  • Windows 10 (64-bit) Version 1607+, единствено за демонстрационни цели.
 • Свободно дисково пространство: според нуждите
  • Използването на бързи дискове е силно препоръчително.
 • RDBMS:
  • Microsoft SQL Server 2014 (64-битов);
  • Microsoft SQL Server 2012 SP4 (64-битов), единствено за демонстрационни цели;
 • Бележки:
  • Поддръжката на пълнотекстово търсене е силно препоръчителна.

Уеб сървър

 • Процесор: 2.0 GHz (2.4 GHz препоръчително), 2 ядра, 64-битов процесор
 • Оперативна памет: 8 GB (16 GB препоръчително)
 • Операционна система:
  • Windows Server 2016 е силно препоръчителен;
  • Windows Server 2012 R2 (64-битов);
  • Windows 11 (64-bit) Version 22000+, единствено за демонстрационни цели;
  • Windows 10 (64-bit) Version 1607+, единствено за демонстрационни цели.
 • Свободно дисково пространство: 5 GB (10 GB препоръчително)
  • Използването на бързи дискове е силно препоръчително.
 • Уеб сървър: Internet Information Services (IIS) 8.5.9600.16384+ (10.0 препоръчително)
 • .NET Framework 4.8
 • .NET 6.0 Hosting Bundle

Бележки:

 • Ако СУБД, приложен и/или уеб сървър са инсталирани на една и съща машина, препоръчителните изисквания следва да се смятат като минимални изисквания.
 • Ако СУБД, приложен и/или уеб сървър са инсталирани на виртуална машина, нейните настройки трябва да бъдат направени така, че да отговарят на CPU изискванията.

Контакти

Единен телефон за контакт
02-490-1600
e-mail: info at david.bg