Банки и финансови институции

Типични решения

 • Управление на клиентски досиета - спесимени, условия за управление на сметки
 • Управление на кредитни досиета
 • Архив на документи - изплатени чекове, платежни документи
 • Управление на бизнес процесите - кредитиране, административни процеси, вътрешно банкови процедури
 • Автоматизирана обработка на документи за издаване на дебитни и кредитни карти
 • Автоматизирана обработка на документи за кредитиране
 • Автоматизирана обработка на платежни документи
 • Електронно съгласуване, утвърждаване и подписване на документи с електронен подпис
 • Електронен обмен на документи с администрации, юридически или физически лица (ССЕВ, емейл)
 • Интеграция с вътрешни core системи
 • Custom разработки и допълващи решения

Финансовият сектор, банковото и застрахователно дело днес предлагат едни от най-бързо развиващите се услуги. Клиентите в този сектор се характеризират със специфични нужди и високи изисквания към реализацията и нивото на поддръжката на информационните системи и софтуерните приложения, работещи в реално време.

Image

Все повече в последните години финансовите институции осъзнават необходимостта от наличието на специализирани решения за управление на фронт офиса на банката, която да подпомагат и автоматизират критичните бизнес процеси при обслужване на клиентите и свързаната с това информация.

Ползи за банков и финансов сектор

 • Изграждане на единна управлявана работна среда за обмен на данни, документи, информация и екипно сътрудничество;
 • Ускоряване на бизнес процесите чрез въвеждане на автоматизирани работни потоци (workflows), следващи вътрешните правила на всяка отделна организация;
 • Оптимизиране на документооборота чрез въвеждане на електронни документи и правила за тяхното движение и обработка;
 • Подобряване бързината и качеството на обслужване на клиентите - съществено съкращаване на операционните времена и циклите при изпълнение на процедури и услуги за обслужване на клиентите;
 • Повишаване на ефективността на служителите;
 • Създаване на възможност за екипност и групова работа с функциите за контрол на версиите на документите;
 • Намаляване на разходите за съхранение и обмен на документи;
 • Оптимизира времето за намиране на документи с минимум 60%;
 • Подобряване видимостта и управлението на задачите и сроковете;
 • Намаляване на внесените рискове от престои заради загуба на данни и документи;
 • Намаляване на внесени рискове от неустойки и щети по просрочени задължения;
 • Гарантирана сигурност на достъпа по отношение на чувствителни данни и информация посредством различни роли и права;

Давид Холдинг АД предлага и успешно внедрява вече повече от 27 години специализирани решения за автоматизация и управление на процесите на компаниите от финансовия сектор.

Контакти

Единен телефон за контакт
02-490-1600
e-mail: info at david.bg