Индустрия, ютилитис и услуги

Примерни решения

Електронен технически архив

Работата с чертежи е важна част от ежедневната дейност на всички производствени, инженерингови, проектантски и строителни компании. С чертежи и карти работят и доставчиците на вода, електричество, газ и комуникации. Чертежите, картите и схемите са основният източник на знания за изпълнение на задачи при планиране, производство, ремонт и техническа поддръжка. В много случаи, те са единствения източник на наследени знания, и за производствени компании те са единствения път към разработка на нови решения, взаимствани от минали периоди.

Много често търсеният чертеж е „в архива", на хартия някъде в метален шкаф, и неговото намиране може да се окаже сериозно предизвикателство. С времето чертежите на хартиен носител избледняват, замърсяват се и се късат, като този процес може да доведе до загуба на ценни знания.

С въвеждането на модерни CAD системи за проектиране, двата свята - на хартиеното минало и дигиталното настояще търсят своята точка на сливане. Изграждането на фирмен електронен технически архив е естествената крачка към умножаване на ценните технически знания чрез електронни средства за тяхното структуриране, управление и използване в цялата организация.

Image

Archimed e-Docs предлага напълно завършени решения за сканиране на хартиени чертежи, карти и документи, и управление на техните електронни копия в цялата организация.

Решенията, базирани на e-Docs съкращават драстично времето за търсене, извличане и обработка на сканирани чертежи, карти и документи, позволявайки на потребителите да получават цялата необходими за тяхната работа информация в контекста на задачите, които изпълняват - навреме, с актуалната версия и съгласно правата за достъп на всяка отделна потребителска роля.

Подреден работен процес

  • Сканиране. Хартиените технически документи на съществуващия архив се сканират със скенер. Изображенията на сканираните чертежи се запазват в растерен формат върху хард диска на сканиращия компютър.

  • Индексиране. Растерните файлове се въвеждат в база данни на централен сървър. Всеки файл се индексира, за да може да бъде търсен и извличан по-късно по компютърен път. Индексирането става чрез въвеждане на описателна информация за сканирания чертеж - например изделие, възел, номер на чертеж, версия, ревизия, година и т.н. Освен това, всеки сканиран чертеж може да се съхранява в йерархия от папки, отразяваща конкретна продуктова структура или друга, избрана от потребителя релация.

  • Централизирано съхранение. Всички сканирани чертежи се съхраняват като компютърни файлове на едно единствено място - в сигурното хранилище на специализиран компютър, наричан сървър за бази данни. Всички новосканирани чертежи се записват и съхраняват там, като софтуерът се грижи за това те да са защитени и с гарантирана цялост.

  • Контролиран достъп. Винаги, когато някой служител в организацията има нужда от определен сканиран чертеж, той може да го потърси и извлече от базата данни, стига да е регистриран в електронния архив със съответно потребителско име и индивидуална парола за достъп. В зависимост от своя профил - потребителско име и парола, всеки потребител има уникален набор от права за работа с електронните чертежи, вкл. достъп до определени папки, права или забрана за операции над електронните чертежи.

  • Бързо търсене и извличане. Потребителите имат директен достъп до всички чертежи в базата данни, съобразно техните индивидуални права за достъп. С мощните средства за бързо търсене, потребителят може да намери всеки отделен чертеж или група чертежи чрез търсене по ключова дума, група ключови думи и/или логически условия. Извличането и визуализацията на търсените чертежи върху екрана става за секунди!

  • Растерно редактиране. Много често се налага минимално редактиране на съществуващ чертеж, с цел внасяне на изменение във вече съществуващ проект. В такива случаи, потребителят има възможност да направи директна промяна в растерния чертеж чрез изтриване на регион и чертане на нови елементи директно върху изображението на чертежа- вкл. линии, дъги, окръжности, стрелки, размерни линии, знаци, цифри или текст - точно така, като и с AutoCAD!

  • Оптично разпознаване на текст. Ако в чертежите има големи текстови полета, като например таблици спецификации, работни инструкции, анотации и други, те могат да бъдат бързо и лесно разпознати и конвертирани като текст, с помощта на интелигентен OCR модул. Разпознатият текст може да се редактира директно или в Microsoft WORD, и след това да се нанася обратно в растежното изображение, във векторния CAD файл, или като отделен txt документ.

  • Управление на измененията. С Archimed e-Docs потребителят получава не просто архивиращ софтуер, а мощна система за управление на измененията, поддържаща заключване/отключване за редактиране, управление на версиите и ревизиите на чертежите, работен порок за преглед и утвърждаване на чертежи и документи, както и възможност за отдалечена работа през WEB.

 

Контакти

Единен телефон за контакт
02-490-1600
e-mail: info at david.bg