Интеграция с CAD системи

fas fa-cubes

Много производствени компании използват CAD системи за конструиране на продукти. Изготвените 3D модели остават на компютрите в конструктивен отдел, а 2D чертежите продължават своя път към техническата подготовка и производство на хартия.

Този процес често забавя въвеждането в производство на нови изделия, и създава условия за загуба на важна за производството информация надолу по пътя от конструктивен отдел.

Archimed eDocs решава тези проблеми чрез електронен работен поток от конструктивен отдел на компанията, като източник на конструктивни решения, до всички отдели надолу по веригата на снабдяването и производството.

С помощта на неутрално CAD приложение, работещо в Archimed eDocs всички ваши 3D модели, 2D чертежи, скици, схеми и работни инструкции могат да бъдат незабавно видими за всички надолу по веригата на производството.

Контакти

Единен телефон за контакт
02-490-1600
e-mail: info at david.bg