Обновяване на решението

fas fa-spinner

След внедряване на Archimed eDMS във вашата организация, ние предлагаме услуга за абонаментно обновяване на софтуера на системата. По този начин вие ще:

  • Подобрявате ефективността на процесите си чрез нови инструменти и функции в Archimed eDMS
  • Синхронизирате системата с развитието на технологиите и платформата на Microsoft
  • Синхронизирате системата с промените на нормативната уредба
  • Подобрите системата за сметка на най-добрите практики в други потребители
  • Получавате нови версии с отстранени проблеми и грешки в системата

Контакти

Единен телефон за контакт
02-490-1600
e-mail: info at david.bg