Разработка на онлайн услуги

fas fa-globe

Голяма част от организациите - били те държавни или частни, работят ежедневно с множество физически или юридически лица и извършват за тях различни типове услуги.

Използвайки Archimed eDMS, Вие може да надградите използването на системата, като разработим специфични за вас електронни услуги, които ще можете да предложите на външни за вашата организация потребители и те да достъпват директно през вашия уебсайт.

В момента, в който те заявят услугата си през сайта ви, тя ще стартира автоматично вътрешен процес на обработката й през Archimed eDMS, а лицето, подало искането си, ще може електронно да следи за състоянието на заявената от него услуга.

По този начин ще осигурите и подобрено обслужване на вашите клиенти и партньори.

Контакти

Единен телефон за контакт
02-490-1600
e-mail: info at david.bg