Блог

5 ключови причини защо да обновявате eDMS системата си

Много често след първоначалната, в много случаи, еднократна инвестиция за закупуване на система за управление на бизнес процеси и документооборот, ръководството на организацията не взима под внимание необходимостта от регулярното й обновяване.

Cloud или On-premise сървърен модел. Кой да изберем за нашите нужди?

Внедряването на система за управление на бизнес процеси и документи в организацията, неминуемо е свързана със съответната хардуерна обезпеченост.

Как да изберете система за управление на бизнес процеси и документи

През всяка организация ежедневно преминават потоци от документи - било то на хартия, или електронни - по е-мейл.

Контакти

Единен телефон за контакт
02-490-1600
e-mail: info at david.bg