Блог

Управлението на документи: Eволюция през вековете

Историята на документооборота е дълга и разнообразна. Тя отразява еволюцията на създаването на различни писмени знаци, методи за записване и управлението на информация и документи през вековете, и дава началото на първите аналози на деловодни системи.

Постигане на Висока Ефективност в Производството с EDMS: Реални Ползи в Проценти

Внедряването на система за управление на документи (EDMS) в една производствена организация гарантира значителни подобрения в работата на цялата фирма, а оптимизацията на процесите може да се измери с цифри.

10-те ползи от eдна добре внедрена корпоративна IоT система

Интернет на нещата (IoT) създаде цифрова революция, свързвайки устройства и системи за развитие на по-интелигентни и ефективни предприятия. Тази статия подчертава първите десет точки, които трябва да вземете предвид, когато искате да увеличите максимално стойността на вашето IoT решение.

5 знака, че имате спешна нужда от внедряване на eDMS система.

В днешната бързо развиваща се технологична и бизнес среда, организациите непрекъснато търсят решения как да повишат ефективността си и да подобрят производителността си, за да бъдат една крачка напред пред конкурентите си. 

5 ключови причини защо да обновявате eDMS системата си

Много често след първоначалната, в много случаи, еднократна инвестиция за закупуване на система за управление на бизнес процеси и документооборот, ръководството на организацията не взима под внимание необходимостта от регулярното й обновяване.

Cloud или On-premise сървърен модел. Кой да изберем за нашите нужди?

Внедряването на система за управление на бизнес процеси и документи в организацията, неминуемо е свързана със съответната хардуерна обезпеченост.

Контакти

Единен телефон за контакт
02-490-1600
e-mail: info at david.bg