Archimed eDocs

Предимства и ползи

Ползите:

Решенията базирани на Archimed eDMS правят Вашия бизнес управляем и печеливш:

 • Без "загубени" документи
 • По-кратък цикъл "търсене-извличане-обработка"
 • По-ефективен процес
 • По-доволни клиенти
 • По-ниски оперативни разходи
 • По-добро йерархично структуриране на информацията и документите
 • Гарантирана сигурност на данни и документи
 • Достъп от всяко място и по всяко време 

Предимства

 • Модул от Archimed eDMS. Доказан в реалната работа на хиляди български и чуждестранни потребители през последните 25 години!

 • Интуитивен интерфейс. Потребителският интерфейс е организиран около познатите метафори за бюро, документи и папки. Повечето функции са подредени в логични поредици и са достъпни чрез интуитивни операции с мишката.

 • Винаги актуална информация. Archimed eDocs поема изцяло грижата за това всеки път да намирате актуалната версия на нужния документ – бързо, без загуба на ценно време и разход на консумативи.

 • По-голяма сигурност. Archimed eDocs има развита система за сигурност и контрол на достъпа, позволяваща да се определят стриктно правата на всеки потребител и условията за достъп до всеки един документ.

 • Лесен за работа. С Archimed eDocs Вие заработвате веднага – на Ваше разположение са обектни менюта, подсказки, конктекстно зависима помощна информация и интерактивни уроци за самообучение.

 • Средства за създаване на екипност и за групова работа – обмен, обработка, съхранение, управление и общо ползване на документи от работна група или цяла организация , както и функции за контрол на версията и историята на промените на документите.

 • Бърза и лесна регистрация и изпращане на документи в архива по имейл, директно през системата: през Outlook.

 • Лесна поддръжка и администриране. Липсата на клиентски софтуер при използване на Archimed eDocs Web улеснява значително поддръжката и администрирането и позволява централизирано администриране от страна на сървъра.

 • По всяко време, на всяко място. Отдалечен достъп до документи, при съблюдаване на всички мерки за сигурност и контрол на достъпа през уеб клиент при използване на Archimed eDocs Web

 • Възможност за интеграция с други, използвани от организацията системи: Чрез модул Archimed Intergation Services, имате възможност да интегрирате Archimed с останалите системи във вашата организация и автоматично да се изпраща информация от една система в друга. Така изграждате единна работна среда за обмен на данни документи и информация.

 • Съхранение на базата данни с документи на локален сървър или в избрана от съответната организация облачна среда.

 • Мащабируем. Когато Вашите нужди нарастват, еDOCS може да ги следва синхронно с техния ръст. Добавянето на допълващи модули от портфолиото на Archimed и/или нови лицензии/клиенти става бързо, лесно и без нужда от миграция на данни.

 • Първокласна техническа поддръжка на потребителите. Специализираните екипи за развитие, контрол на качеството и консултиране на потребителите на Archimed, както и богатия опит от стотиците реализирани внедрявания, напълно елиминират риска от загуба на данни, провалени проекти и проблеми в информационата сигурност.

 • ISO 9001, ISO 27000 и ISO 20000-1. Archimed eDMS се разработва, тества, доставя, внедрява и поддържа съгласно постоянно действуващи системи за управление на качеството, информационната сигурност и ИТ услугите. Така Вие сте спокойни, че получавате качествени решения, следващи Вашите изисквания за сигурност на данните и достъпа до тях.

Контакти

Единен телефон за контакт
02-490-1600
e-mail: info at david.bg