Archimed eProcess 2023

Нови функционални възможности и промени

Image
Image

Обща функционалност за Archimed eProcess

  1. Двуфакторна автентикация в Archimed eDMS. Новата функционалност осигурява допълнителен фактор при вход в системата, под формата код, изпращан със SMS или имейл съобщение.
  2.  Предотвратяване на опити за отгатване на пароли при вход. Разработен е механизъм за защита от опити за откриване на парола, чрез временно заключване на акаунтите на потребители, след определен брой неуспешни опити.
  3. Интеграция с услуги за автентикация с OpenID Connect. Разширени са възможностите за вход в системата с помощта на съвместими с OpenID Connect доставчици на идентичност. С това, Archimed позволява интегриран вход с Azure AD, Microsoft или Google акаунт, както и други съвместими услуги.
Image

Archimed eProcess Web

  1. Електронно подписване на файлове съгласно Регламент (ЕС) № 910/2014 (eIDAS).
  2. Електронно подписване на файлове BISS на B-Trust.
  3. Електронно подписване с облачен квалифициран електронен подпис на Evrotrust.
  4. Подписване със сървърен сертификат, който се съхранява в базата на приложението.
  5. Прикачане на CMS/CAdES подпис към съществуващ файл в системата, когато файлът е подписан извън средата на Архимед.
Image

Archimed eProcess Desktop

Създадена е възможност за търсене на действие, свързано с регистрацията на документа по имейл.

Контакти

Единен телефон за контакт
02-490-1600
e-mail: info at david.bg