Специализиран модул към Archimed eProcess

Модул „Профил на купувача“

Модул „Профил на купувача“

Във връзка с новите промени в Закона за обществените поръчки и по-специално изискването на чл.22“б“ за публикуване на всички документи по обществените поръчки в сектор „Профил на купувача“ в интернет страницата на всяка организация, ДАВИД Холдинг АД е разработил специализиран модул към софтуерната система Archimed eProcess, който ще Ви позволи да отговорите на тази част от изискването на ЗОП за прозрачност и публичност.

Новото приложение към софтуерната ни система ще Ви позволи да автоматизирате този процес като след регистрацията и сканирането (импортирането) на документите по една обществена поръчка в Archimed eProcess ще можете сами да публикувате избрани от Вас документи от нашата система директно в специализирана WEB секция „Профил на купувача“. Същата може да бъде свързана и с официалната WEB страница на вашата администрация.

Специализираният модул позволява регистрирането и публикуването на неограничен брой документи по всяка обществена поръчка и на всеки един етап от нейното изпълнение: подготовка на поръчката, обявяване, договаряне и изпълнение.

Контакти

Единен телефон за контакт
02-490-1600
e-mail: info at david.bg