Държавна администрация

Нашите клиенти

 • Министерски съвет на Република България
 • Национална здравно осигурителна каса и 28 РЗОК
 • Национална агенция за приходите и 57 ТД
 • Национален осигурителен институт и 28 РУСО
 • Министерство на труда и социалната политика, Дирекция Европейска интеграция
 • Министерство на младежта и спорта
 • Комисия за енергийно и водно регулиране
 • Агенция за публични предприятия и контрол
 • Агенция по заетостта
 • Агенция за социално подпомагане
 • Държавна агенция "Архиви"
 • Изпълнителна агенция "Автомобилна администрация"
 • Държавен фонд „Земеделие”
 • Напоителни системи ЕАД
 • Държавно предприятие "Пристанищна инфраструктура"
 • Държавно предприятие "Управление и стопанисване на язовири"
 • Южноцентрално държавно предприятие
 • Национална комисия за борба с трафика на хора
 • Изпълнителна агенция за проучване и поддържане на р. Дунав
 • Национална компания "Индустриални зони"
 • Свободна зона "Русе"
 • Държавно предприятие „Радиоактивни отпадъци”
 • Национален фонд "Култура"
 • Национално бюро на българските автомобилни застрахователи
 • Фонд "Условия на труд"
 • Фонд за недвижими имоти
 • Централна избирателна комисия
 • Център за образователна интеграция на децата и учениците от етническите малцинства

 • Областна дирекция Земеделие, гр. Добрич
 • Областна дирекция Земеделие, гр. Русе
 • Център за насърчаване на сътрудничеството в областта на селското стопанство между Китай и страните от Централна и Източна Европа
 • Конфедерация на независимите синдикати
 • Централен кооперативен съюз
 • Българска национална телевизия
 • Информационен център на Министерство на отбраната
 • Българско национално радио
 • Институт за ядрени изследвания и ядрена енергетика
 • Институт по електроника
 • Институт по океанология, гр. Варна
 • Институт по физика на твърдото тяло
 • Софийски университет “Св. Климент Охридски“
 • Университет за национално и световно стопанство
 • Шуменски университет
 • Бургаски Свободен Университет
 • Тракийски Университет Стара Загора
 • Висше училище по телекомуникации и пощи
 • Лесотехнически университет

Контакти

Единен телефон за контакт
02-490-1600
e-mail: info at david.bg