Областна и общинска администрация

Истории на успеха

Община Хасково

haskovo_gerb_bgОбщина Хасково е една от големите общини в България. Динамиката на обществен и икономически живот непрекъснато се повишава през последните години, а това предполага и ръст в интензитета на исканите от общината услуги от страна на граждани и икономически субекти, а от там и в обема на документните потоци и интензитета на административните процеси.

Община Попово

Община Попово е разположена в североизточната част на Република България. В съответствие с административно-териториалното деление на страната, тя попада в Търговищка област. Общата територия на общината е 833,398 кв. м. В административно–териториалните граници на общината са включени 35 населени места.

В края на 2008 година, администрацията на общината предприема стъпки за смяна на използваната до момента деловодна система с цел изграждане на модерно решение за административно управление и обхващане на специфичните общински дейности.

Община Две могили

dwe_mogiliОбщина Две могили принадлежи aдминистративно към област Русе и заема 13 % от територията ѝ. Селищната мрежа на общината обхваща 12 населени места.

През 2008 година общинската администрация на Две Могили е включена в проекта на МДААР за подобряване на административното обслужване и работните процеси в общините. В рамките на проекта беше инсталирана и внедрена специализираната система за административно обслужване на общинските дейности Archimed еОбщина.

Контакти

Единен телефон за контакт
02-490-1600
e-mail: info at david.bg